shape
shape
shape
shape

Over Ons

De Friese Mienskip

De Friese Mienskip, vertaald naar het Nederlands is de gemeenschap, maar het betekent veel meer. Mienskip is de onderlinge verbondenheid die wordt ingezet om de gemeenschap te beschermen. Deze is vroeger ontstaan door de strijd tegen het water; men moest de krachten bundelen om terpen en dijken te kunnen bouwen. Daarnaast is de mienskip ontstaan door het isolement van de dorpen. Friese Mienskip: de zelfredzaamheid van een klein dorp, de afhankelijkheid en de verbondenheid van de mensen in dit dorp. Friesland bestond vroeger, rond 1900, uit kleine pittoreske dorpjes. Alles was in deze dorpjes aanwezig: de boer met zijn land en vee, de bakker, de smid, de schilder en de schipper. De schipper verbond het dorp met de ‘buitenwereld’. Hij zorgde voor de handel en nam verhalen mee. De gemeenschap in deze dorpjes was afhankelijk van elkaar en dat zorgde voor verbondenheid, want samen waren zij redzaam. In het heden uit de Mienskip zich nog in vormen van samenwerken als burenhulp. Daarnaast in Mienskip het thema van Culturele Hoofdstad Leeuwarden- Friesland 2018.

De beoefenaars en betrokkenen zijn de Friese gemeenschap die de normen en waarden van elkaar helpen bewust of onbewust doorgeven aan kinderen, leerlingen, buren etc.

De Friese Mienskip is ontstaan door het gevecht tegen het water. Friesland ligt onder de zeespiegel, bij hoog water liepen landerijen en dorpen onder water. Om dit tegen te gaan bundelden de dorpelingen de krachten samen door terpen en dijken te bouwen. Met deze oplossing liep het dorp geen gevaar. Nu de dorpelingen het hoog water de baas waren, had iedereen een functie in het dorp. De landbouwer kon voedsel verbouwen, de boer zorgde voor het melk en zo door, met ruilhandel werd zo het hele dorp voorzien van wat men er nodig had. Als er iemand ziek werd, werd daar door de gemeenschap voor gezorgd, zo uit de mienskip zich tot op heden.

Stichting De Friese Mienskip

Onze doelstelling

Toekomst

Het geven van toekomst aan ‘de Friese Mienskip’.

Generatie

Er voor zorgen dat deze van generatie op generatie wordt doorgegeven en eigen gemaakt.

Verbondenheid

Bevorderen, vastleggen en verbreiden van de onderlinge verbondenheid.

Voorlichting

Het geven van voorlichting, adviezen en het bedrijven van activiteiten op het terrein van public relations.

Overheid

Bemoeiingen bij- en samenwerking met de overheid en alle daartoe in aanmerking komende instellingen.

Investeren

Het bijeenbrengen van gelden, nodig ter bereiking van behoud Friese Mienskip.

Uitgelicht

Mienskip Projecten

testimonial
testimonial
testimonial
Testimonial

Lorem ipsum dolor sit amet, ectetur adipiscing elit. Phasellus vel erat ces, commodo lectus eu, finibus diam. m ipsum dolor sit amet, ectetur.

Fajar
Random Customer
Testimonial

Lorem ipsum dolor sit amet, ectetur adipiscing elit. Phasellus vel erat ces, commodo lectus eu, finibus diam. m ipsum dolor sit amet, ectetur.

Alina
Tesla Motors
Testimonial

Lorem ipsum dolor sit amet, ectetur adipiscing elit. Phasellus vel erat ces, commodo lectus eu, finibus diam. m ipsum dolor sit amet, ectetur.

Celina
CEO, Alo
Contact

Stuur ons een bericht